V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lgpqdwjh
V2EX  ›  二手交易

再出一个 拼安安 airpod 1000 块包邮

 •  
 •   lgpqdwjh · 2019-01-26 12:25:32 +08:00 via iPhone · 848 次点击
  这是一个创建于 1291 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  之前出过一个了

  1000 出有发票,需要的联系。
  11 条回复    2019-01-26 20:57:27 +08:00
  youngpier
      1
  youngpier  
     2019-01-26 12:41:42 +08:00 via Android
  借楼同出,楼主优先
  JmmBite
      2
  JmmBite  
     2019-01-26 12:49:30 +08:00
  100 预定
  youngpier
      3
  youngpier  
     2019-01-26 12:57:15 +08:00 via Android
  借口同出,杭州滨江
  youngpier
      4
  youngpier  
     2019-01-26 12:58:52 +08:00
  @youngpier 借楼同出,杭州滨江。绿色聊天(b64):eW91bmdfd2Fsa2Vy
  wooyulin
      5
  wooyulin  
     2019-01-26 15:45:22 +08:00 via iPhone
  怎么联系
  wooyulin
      6
  wooyulin  
     2019-01-26 16:02:38 +08:00 via iPhone
  加微信未恢复
  Qitong
      7
  Qitong  
     2019-01-26 16:11:56 +08:00
  排队收
  lgpqdwjh
      8
  lgpqdwjh  
  OP
     2019-01-26 18:21:47 +08:00 via iPhone
  @Qitong VX: aXRjaGVueWk=
  lgpqdwjh
      9
  lgpqdwjh  
  OP
     2019-01-26 18:21:56 +08:00 via iPhone
  @wooyulin VX: aXRjaGVueWk=
  dcatfly
      10
  dcatfly  
     2019-01-26 19:28:23 +08:00
  收一个 成都自提
  lgpqdwjh
      11
  lgpqdwjh  
  OP
     2019-01-26 20:57:27 +08:00 via iPhone
  已出给 @wooyulin
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2230 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 16:11 · PVG 00:11 · LAX 09:11 · JFK 12:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.