V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
maryshaw
V2EX  ›  经济

每天看新闻联播,开启人生新视角。

 •  1
   
 •   maryshaw · 298 天前 · 1297 次点击
  这是一个创建于 298 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  每天分析新闻联播提供的重要信息,感觉贼有意思。

  4 条回复    2021-02-05 10:59:15 +08:00
  faustina2018
      1
  faustina2018   298 天前 via iPhone   ❤️ 2
  新闻联播可是最原始最有效的投资风向标。
  hkingstu
      2
  hkingstu   298 天前 via iPhone
  @faustina2018 投资的学问太多了啊😭
  lostberryzz
      3
  lostberryzz   298 天前
  附一个纯文本版本

  https://t.me/cctv_news_official
  konchu
      4
  konchu   298 天前
  北韓勞動新聞
  www.rodong.rep.kp/cn/
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2678 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:57 · PVG 20:57 · LAX 04:57 · JFK 07:57
  ♥ Do have faith in what you're doing.