V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
2dot71828
V2EX  ›  二手交易

想玩游戏了,收一台电脑

 •  
 •   2dot71828 · 2021-09-18 19:41:21 +08:00 · 582 次点击
  这是一个创建于 434 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  迫于又想玩游戏了,收一台游戏电脑,要求不高,能玩 LOL 、吃鸡就行。

  MTg1MTIxOTczMTM=
  7 条回复    2021-09-21 00:01:41 +08:00
  1596384882
      1
  1596384882  
     2021-09-19 14:52:44 +08:00
  Rorysky
      2
  Rorysky  
     2021-09-20 12:27:44 +08:00
  出 台式机,其实没组好,就不想搞了 ,上个月买的

  11 代 cpu xe2 核显 应该能 lol 吃鸡 低效 https://www.bilibili.com/video/BV1eB4y1P7dg/ https://www.bilibili.com/video/BV1HK4y1K7fw/

  配置:
  cpu 11900 es ( qvye )咸鱼
  主板 映泰 b560m silver 京东
  内存 光威 type a 3000 8g x2 京东
  电源 TT 钢影 650w 金牌 京东
  chenyifan1999
      3
  chenyifan1999  
     2021-09-20 13:34:43 +08:00 via Android
  @Rorysky 硬盘多大,哪里的,多少出。楼主先收,不要我再看
  Rorysky
      4
  Rorysky  
     2021-09-20 13:44:53 +08:00
  @chenyifan1999 硬盘打包送一个,上海,具体价格看帖子

  https://v2ex.com/t/803037
  2dot71828
      5
  2dot71828  
  OP
     2021-09-20 20:55:20 +08:00
  @1596384882 明盘吧~
  2dot71828
      6
  2dot71828  
  OP
     2021-09-20 20:57:03 +08:00
  @chenyifan1999 你先看吧~想收个带显卡的
  1596384882
      7
  1596384882  
     2021-09-21 00:01:41 +08:00
  @2dot71828 整机包显卡 3800
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1596 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 18:19 · PVG 02:19 · LAX 10:19 · JFK 13:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.