V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
2000 个不用坐班的远程好工作在召唤你 · 弹性上班不打卡,工作和生活都能拥有
2000 个不用坐班的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
tftk
V2EX  ›  二手交易

5 折出一些书

 •  
 •   tftk · 195 天前 · 1458 次点击
  这是一个创建于 195 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  比较多,所以写在文档里了
  https://docs.qq.com/sheet/DQVBoem10SkFDVWdT?tab=BB08J2
  第 1 条附言  ·  195 天前
  京东价 5 折
  11 条回复    2022-03-14 20:53:24 +08:00
  ooee2016
      1
  ooee2016  
     195 天前
  没有价格呢?
  zwMuZhi
      2
  zwMuZhi  
     195 天前
  高性能 Mysql 有意 endtdXpoaQ==
  aa2893785
      3
  aa2893785  
     195 天前 via Android
  原价的 5 折吗
  aa2893785
      4
  aa2893785  
     195 天前 via Android
  标准库有意 Mjc3NjMwNjMw
  yuShan1
      5
  yuShan1  
     195 天前
  觉得直接标价比较好,京东价有原价,也有活动价,一般活动价也是原价 5 折了
  QBS
      6
  QBS  
     194 天前
  有意 TCP ,可以说下价格,是否包邮,d3loeXQ1
  yangyu2010
      7
  yangyu2010  
     194 天前
  有意两本
  tftk
      8
  tftk  
  OP
     194 天前
  @QBS 你这秘文我解不开
  tftk
      9
  tftk  
  OP
     194 天前
  @yangyu2010 英雄留下联系方式
  QBS
      10
  QBS  
     194 天前
  @tftk base64 啊,我看了下好像没问题啊,或者你留下联系方式,我加你
  tftk
      11
  tftk  
  OP
     194 天前
  @QBS 已更新到 docs
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1280 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 23:41 · PVG 07:41 · LAX 16:41 · JFK 19:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.