V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
soothsayer
V2EX  ›  求职

北京求个前端的坑

 •  
 •   soothsayer · 2016-06-01 15:16:09 +08:00 · 4116 次点击
  这是一个创建于 2265 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  自学 两年前端经验
  日常开发 gulp+webpack+react+stylus+es6
  不满足于只做前端了,希望新公司能用到 node.js 和 react native
  不方便直接放简历 有意的请留下联系方式 我发你简历
  第 1 条附言  ·  2016-07-03 22:55:30 +08:00
  已拿到合适的 offer 结贴 谢谢大家关注
  49 条回复    2016-06-28 23:57:21 +08:00
  tedeyang
      1
  tedeyang  
     2016-06-01 23:22:39 +08:00
  icetomoyo
      2
  icetomoyo  
     2016-06-02 08:50:06 +08:00
  second06
      3
  second06  
     2016-06-02 09:35:33 +08:00
  layw
      4
  layw  
     2016-06-02 09:45:17 +08:00
  guoxing
      5
  guoxing  
     2016-06-02 10:31:54 +08:00
  guoxing
      6
  guoxing  
     2016-06-02 10:44:48 +08:00
  楼主跟我们的技术栈极度吻合,期待你的简历!:-)
  我们的帖子: https://www.v2ex.com/t/282168#reply3
  Leave
      7
  Leave  
     2016-06-02 11:16:59 +08:00
  期待简历呦~公司福利大大的好~
  [email protected]
  shuni9
      8
  shuni9  
     2016-06-02 13:16:50 +08:00
  求发简历, [email protected] 期待成为同事!
  soothsayer
      9
  soothsayer  
  OP
     2016-06-02 13:37:23 +08:00
  joyschool
      10
  joyschool  
     2016-06-02 14:12:19 +08:00
  Grumpy
      11
  Grumpy  
     2016-06-02 14:38:27 +08:00
  soothsayer
      12
  soothsayer  
  OP
     2016-06-02 14:39:14 +08:00
  @joyschool 已发
  wolfsecond
      13
  wolfsecond  
     2016-06-02 14:50:36 +08:00
  [email protected] ,给我们一份简历吧
  supermary
      14
  supermary  
     2016-06-02 14:52:33 +08:00
  soothsayer
      15
  soothsayer  
  OP
     2016-06-02 15:31:18 +08:00
  @wolfsecond
  @supermary
  已发 谢谢关注
  dajiazhong
      16
  dajiazhong  
     2016-06-03 09:41:26 +08:00
  xinzhi
      17
  xinzhi  
     2016-06-03 16:28:41 +08:00
  ZachBergh
      18
  ZachBergh  
     2016-06-03 16:47:17 +08:00
  zjdesj
      19
  zjdesj  
     2016-06-03 17:00:49 +08:00
  wych
      20
  wych  
     2016-06-05 15:02:57 +08:00
  对底层感兴趣么?我们做底层架构,前端只是工作一部分。
  loook
      21
  loook  
     2016-06-05 21:55:03 +08:00
  soothsayer
      22
  soothsayer  
  OP
     2016-06-06 10:39:59 +08:00
  @dajiazhong
  @xinzhi
  @zjdesj
  @loook
  已发 谢谢关注
  soothsayer
      23
  soothsayer  
  OP
     2016-06-06 10:42:31 +08:00
  @ZachBergh
  已发 谢谢关注
  soothsayer
      24
  soothsayer  
  OP
     2016-06-06 10:43:21 +08:00
  @wych 我底层还太弱鸡 暂时不考虑了 谢谢关注
  cdxem713
      25
  cdxem713  
     2016-06-06 12:28:25 +08:00
  patbiti
      26
  patbiti  
     2016-06-06 16:33:23 +08:00
  [email protected] 求个简历。
  soothsayer
      27
  soothsayer  
  OP
     2016-06-06 21:28:41 +08:00
  @cdxem713
  @patbiti
  已发 谢谢关注
  wangxinyue
      28
  wangxinyue  
     2016-06-08 09:55:21 +08:00
  [email protected],期待你的简历~
  admaster
      29
  admaster  
     2016-06-08 10:04:50 +08:00
  [email protected] 能发一份给我看看吗?楼主
  mashihua
      30
  mashihua  
     2016-06-08 15:10:05 +08:00
  一年前的招聘持续有效, http://v2ex.com/t/188878[email protected] ,期待简历
  lenville
      31
  lenville  
     2016-06-08 19:27:31 +08:00
  楼主求简历 [email protected]
  公司简介: http://v2ex.com/t/282466
  soothsayer
      32
  soothsayer  
  OP
     2016-06-10 21:08:35 +08:00
  @admaster
  @mashihua
  @lenville
  已发 谢谢关注
  sztimhdd
      33
  sztimhdd  
     2016-06-12 11:10:46 +08:00
  @soothsayer 来试试我们吧 Geek 团队 硅谷归来 肉翻机会 纯技术氛围: http://www.v2ex.com/t/278383#reply60
  SunnySuo
      34
  SunnySuo  
     2016-06-12 12:13:17 +08:00
  求简历, [email protected]
  soothsayer
      35
  soothsayer  
  OP
     2016-06-12 21:22:51 +08:00
  @sztimhdd ok 看看题先
  soothsayer
      36
  soothsayer  
  OP
     2016-06-12 21:25:50 +08:00
  @SunnySuo 已发 谢谢关注
  Infervision
      37
  Infervision  
     2016-06-13 13:38:45 +08:00
  期待简历~ [email protected]
  peeker
      38
  peeker  
     2016-06-16 09:28:18 +08:00
  看看这个 http://v2ex.com/t/284300#reply9

  Webpack +React + Redux + Electron 已经大面积铺货

  RN is on the way
  soothsayer
      39
  soothsayer  
  OP
     2016-06-16 21:34:28 +08:00
  @peeker NICE 已发
  oceaner
      40
  oceaner  
     2016-06-20 16:03:22 +08:00
  楼主还在观望吗[email protected] 欢迎您的简历
  uniqueway
      41
  uniqueway  
     2016-06-20 17:12:29 +08:00
  Kathymomo
      42
  Kathymomo  
     2016-06-21 14:53:07 +08:00
  我们这边的团队用 react , [email protected]
  gemini767
      43
  gemini767  
     2016-06-23 10:43:54 +08:00
  react 技术栈 [email protected]
  niuyanyi
      44
  niuyanyi  
     2016-06-23 12:00:42 +08:00
  萝卜来:
  [email protected]
  yanzt
      45
  yanzt  
     2016-06-26 11:51:52 +08:00
  可以给我发个简历 [email protected] 我们公司可视化团队招人
  zhaodongdong369
      46
  zhaodongdong369  
     2016-06-27 10:55:24 +08:00
  Imshaha
      47
  Imshaha  
     2016-06-27 16:26:18 +08:00
  ss[at]fir.im
  soothsayer
      48
  soothsayer  
  OP
     2016-06-28 20:28:20 +08:00   ❤️ 1
  @uniqueway
  @gemini767
  @yanzt
  @Imshaha
  已发 谢谢关注
  aaa123124
      49
  aaa123124  
     2016-06-28 23:57:21 +08:00
  [email protected] 公司位置北京四惠东
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4199 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 03:54 · PVG 11:54 · LAX 20:54 · JFK 23:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.