V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
Muniesa
V2EX  ›  全球工单系统

微信 7.0 使用从右到左布局无法看到输入的文字

 •  
 •   Muniesa · 2019-01-25 17:10:13 +08:00 · 2304 次点击
  这是一个创建于 1045 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  可能只有外国人才能发现这个 bug 了……今天一个以色列人问为什么在输入框看不到输入的文字,然后我自己改成强制从右到左,同样也看不见

  2 条回复    2019-01-26 08:47:46 +08:00
  junjieyuanxiling
      1
  junjieyuanxiling  
     2019-01-25 19:05:40 +08:00 via Android
  Android 9 (英语)复现失败
  https://imgur.com/a/SLnEE0G
  Muniesa
      2
  Muniesa  
  OP
     2019-01-26 08:47:46 +08:00 via Android
  @junjieyuanxiling 可能跟 Android 版本也有关系?我的是 8.0
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2438 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 18ms · UTC 14:08 · PVG 22:08 · LAX 06:08 · JFK 09:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.