V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
牛客网
zch88128
V2EX  ›  macOS

什么邮件端最好用?

 •  
 •   zch88128 · 2019-02-15 01:47:09 +08:00 · 1262 次点击
  这是一个创建于 613 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  当然是邮箱大师……

  然后留一个自带的 mail.app 做备用。

  其他的不琢磨了。
  6 条回复    2019-02-16 21:45:04 +08:00
  hongsir
      1
  hongsir   2019-02-15 11:25:57 +08:00
  一直在用自带的
  zch88128
      2
  zch88128   2019-02-15 13:29:59 +08:00
  @hongsir 自带的吧,附件总是出现各种小 bug。
  crayhuang
      3
  crayhuang   2019-02-15 17:37:48 +08:00
  自带的!哈哈哈
  lingyi95
      4
  lingyi95   2019-02-15 20:10:28 +08:00
  spark,absolute perfect
  1002xin
      5
  1002xin   2019-02-16 13:55:48 +08:00
  自带 Spark,不花钱就这俩选择
  IBNOTW
      6
  IBNOTW   2019-02-16 21:45:04 +08:00
  Sparrow, 简洁美观、轻量好用,经典中的经典。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4828 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 02:45 · PVG 10:45 · LAX 19:45 · JFK 22:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.