V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
pandait
V2EX  ›  全球工单系统

hostloc 挂了。

 •  
 •   pandait · 2019-07-19 14:01:25 +08:00 · 1936 次点击
  这是一个创建于 864 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  Snipaste_2019-07-19_14-00-55.png
  3 条回复    2019-07-19 15:05:27 +08:00
  xiri
      1
  xiri   2019-07-19 14:06:49 +08:00 via Android
  妈耶,真的挂了
  并且这还不是平时经常出现的 502,文件未找到,这是被黑了?
  xiri
      2
  xiri   2019-07-19 14:08:34 +08:00 via Android
  刚刚刷新了一下能进去了,然而后面再点就 502 了
  v23x
      3
  v23x   2019-07-19 15:05:27 +08:00
  2011 年的时候疯狂在 hostloc 灌水...

  头像还是 cpuer
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3902 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 08:33 · PVG 16:33 · LAX 00:33 · JFK 03:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.