V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
no1xsyzy
V2EX  ›  程序员

康威生命游戏(元胞自动机)的设计者约翰·何顿·康威因感染新冠于 4 月 11 日去世,享年 82 岁

 •  
 •   no1xsyzy ·
  no1xsyzy · 2020-04-17 02:07:37 +08:00 · 2681 次点击
  这是一个创建于 799 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://en.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway#Death

  没想到 V2 竟然没人提……

  via xkcd:
  R.I.P Conway

  8 条回复    2020-04-17 16:33:44 +08:00
  no1xsyzy
      1
  no1xsyzy  
  OP
     2020-04-17 02:10:19 +08:00
  搜索确认没有重复的时候还突然发现,就在 3/31 到 4/1 左右,我还提到过:
  https://www.v2ex.com/t/657462?p=2#r_8757394

  ldm0
      2
  ldm0  
     2020-04-17 02:11:36 +08:00
  才知道。。。R.I.P.
  cydian
      3
  cydian  
     2020-04-17 02:26:32 +08:00 via Android
  不得不说这个游戏真的是简单却深刻。
  最简单的法则,最复杂的演变。
  Takuron
      4
  Takuron  
     2020-04-17 07:22:07 +08:00 via Android
  R.I.P.
  danhuang
      5
  danhuang  
     2020-04-17 08:38:51 +08:00 via Android
  R. I. P.
  zhang1215
      6
  zhang1215  
     2020-04-17 08:49:30 +08:00
  R.I.P 这个游戏真的很吸引人
  wtf12138
      7
  wtf12138  
     2020-04-17 09:55:14 +08:00
  你们怎么什么都知道 #好奇#
  Leon6868
      8
  Leon6868  
     2020-04-17 16:33:44 +08:00
  RIP
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2438 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 05:42 · PVG 13:42 · LAX 22:42 · JFK 01:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.