V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hlwjia
V2EX  ›  English

我也来带带各位想学英语的 v 友吧 [第六帖]

 •  
 •   hlwjia · 2020-08-10 14:27:26 +08:00 · 2502 次点击
  这是一个创建于 1209 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看到最近 V 站的英语学习兴趣又起来了,所以我又来招募学习群友了。 :p

  过往的群友招募帖:

  第一帖 https://v2ex.com/t/569741

  第二帖 https://v2ex.com/t/578996

  第三帖 https://v2ex.com/t/618440

  第四帖 https://v2ex.com/t/639509

  第五帖 https://v2ex.com/t/675603

  这一年发了 300 多篇视频打卡(有几周跳票了)


  照旧,感兴趣的小伙伴,留 vx 。

  第 1 条附言  ·  2020-08-12 20:22:51 +08:00
  v 友萌,decode base64 加好友、拉人进群、发英语资料已经不容易了。

  只求你们把微信号写对了。。。

  或者暂时把你们珍贵的微信的隐私设置调整好。。。

  >_< 比心
  30 条回复    2023-08-30 14:12:14 +08:00
  biepin
      1
  biepin  
     2020-08-10 14:53:26 +08:00
  djQ2Nzk1NjgxNQ==
  Dashy
      2
  Dashy  
     2020-08-10 15:00:15 +08:00
  U2h5S2Fwb2s=
  hlwjia
      3
  hlwjia  
  OP
     2020-08-10 18:32:35 +08:00
  @biepin 已加好友


  @Dashy 搜了结果是 “该用户不存在”
  wzehai
      4
  wzehai  
     2020-08-10 21:56:45 +08:00 via iPhone
  emVoYWlfVw==
  ruyu
      5
  ruyu  
     2020-08-10 22:24:41 +08:00
  aWxvdmVob25va2EK
  CoCoCorina
      6
  CoCoCorina  
     2020-08-10 22:35:18 +08:00 via iPhone
  RGFpLVdlaWh1YQ==
  lbingl
      7
  lbingl  
     2020-08-10 22:59:40 +08:00 via Android
  bGJpbmdsMTU2MQ==
  感谢!
  Dashy
      8
  Dashy  
     2020-08-11 09:12:16 +08:00
  @hlwjia 抱歉,之前设置的添加好友方式有问题,麻烦请再试下,谢谢
  shadow1949
      9
  shadow1949  
     2020-08-11 09:21:29 +08:00 via Android
  ZzQwMzk0ODYwMQ==
  谢谢!•v•
  hlwjia
      10
  hlwjia  
  OP
     2020-08-11 11:33:44 +08:00
  liuliu1992
      11
  liuliu1992  
     2020-08-11 12:41:45 +08:00
  MTA0MDIzOTgyOA==
  Wait845
      12
  Wait845  
     2020-08-12 18:50:39 +08:00
  YnN6MTA3MTI4NDkwOQ==
  micolore
      13
  micolore  
     2020-08-12 18:51:24 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  时间不太多,帮顶了。
  hlwjia
      14
  hlwjia  
  OP
     2020-08-12 19:12:08 +08:00
  @Wait845 搜了结果是 “该用户不存在”

  是不是和 #8 楼一样
  Wait845
      15
  Wait845  
     2020-08-12 20:19:18 +08:00
  不好意思搞错了,是这个 YmFvMTA3MTI4NDkwOQ==
  @hlwjia
  taggoo
      16
  taggoo  
     2020-08-12 21:32:45 +08:00 via Android
  YmlnbGF3aW5l
  wangyuescr
      17
  wangyuescr  
     2020-08-12 21:50:28 +08:00 via Android
  qwertyuiolzxl_
  谢谢 old 铁
  HENQIGUAI
      18
  HENQIGUAI  
     2020-08-12 22:12:03 +08:00
  来了来了 ZWVlZTI3MTgyODE4
  Keion
      19
  Keion  
     2020-08-12 22:31:39 +08:00 via Android
  MjA0OTU5MzM1OQ==
  psx2019
      20
  psx2019  
     2020-08-12 23:00:04 +08:00
  aGVoZTMwMjUx
  wpaygp
      21
  wpaygp  
     2020-08-13 08:53:30 +08:00
  cG9ieTUyMA==
  ZeroShiro
      22
  ZeroShiro  
     2020-08-13 09:10:34 +08:00
  v123256
  hlwjia
      23
  hlwjia  
  OP
     2020-08-13 11:59:51 +08:00
  @taggoo
  @wangyuescr
  @HENQIGUAI
  @Keion
  @psx2019
  @wpaygp
  @ZeroShiro


  @wangyuescr 你的这个微信号有点牛逼
  Dogtler
      24
  Dogtler  
     2020-08-13 13:51:55 +08:00
  WGlrSmVzdA==
  wangyuescr
      25
  wangyuescr  
     2020-08-13 17:12:49 +08:00 via Android
  @hlwjia 还特意查了一下如何复制微信号 dog
  hlwjia
      26
  hlwjia  
  OP
     2020-08-13 17:32:41 +08:00
  @wangyuescr 看得我老花了才加上您
  xiaolijing
      27
  xiaolijing  
     2020-09-09 16:52:46 +08:00
  请问还有位置么?想进去,谢谢!
  eGlhb2xpamluZzE= @hlwjia
  MartinAgerAdams
      28
  MartinAgerAdams  
     2022-03-27 22:03:33 +08:00
  bWFydGluYWdlcmFkYW1z
  michaelso
      29
  michaelso  
     235 天前
  bWljaGFlbHNsc28=

  求大佬带带
  qq8331199
      30
  qq8331199  
     94 天前
  @hlwjia
  RkdRNzY3NA==
  还有吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1113 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 18:32 · PVG 02:32 · LAX 10:32 · JFK 13:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.