V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
shenjiezhuang
V2EX  ›  问与答

MacBookPro2017 13 寸(A1708 i5+8g+128g)乞丐版询价

 •  
 •   shenjiezhuang · 2020-12-21 08:12:37 +08:00 · 1155 次点击
  这是一个创建于 395 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题。刚刚办理完公司内购。基本吃灰状态,因为一直用的自己的本。无拆无修,电池正常损耗,360+循环
  坐标帝都
  12 条回复    2020-12-22 09:56:56 +08:00
  18k
      1
  18k  
     2020-12-21 08:48:36 +08:00 via Android
  吃灰为啥 360 循环……
  buf1024
      2
  buf1024  
     2020-12-21 09:05:41 +08:00
  1799,不能再多。
  bzw875
      3
  bzw875  
     2020-12-21 09:12:31 +08:00
  估计要 4 千一下了,我的也是 2017 款 pro128G,挂闲鱼 4880,无人问津
  asionbo
      4
  asionbo  
     2020-12-21 09:27:57 +08:00
  6 月份,我的京东回收 3110,同型号但电池显示修理
  leon9986666
      5
  leon9986666  
     2020-12-21 10:36:20 +08:00
  同型号 apple tradein,4400
  shenjiezhuang
      6
  shenjiezhuang  
  OP
     2020-12-21 10:52:19 +08:00
  @18k 17 年的机器 300 多循环不是正常么
  shenjiezhuang
      7
  shenjiezhuang  
  OP
     2020-12-21 10:53:07 +08:00
  @asionbo 这批次的电池都有问题 我的也提示需要修理
  shenjiezhuang
      8
  shenjiezhuang  
  OP
     2020-12-21 10:53:37 +08:00
  @bzw875 大概知道行情了 tks
  qq7790586
      9
  qq7790586  
     2020-12-21 11:17:25 +08:00
  刚入手 15pro 乞丐版,2500
  shenjiezhuang
      10
  shenjiezhuang  
  OP
     2020-12-21 16:46:32 +08:00
  @qq7790586 丐版有点便宜 15 版本的可玩性挺高的 可以升级内存和硬盘
  qq7790586
      11
  qq7790586  
     2020-12-22 09:55:12 +08:00
  @shenjiezhuang #10 我只换了 500G 的硬盘。很香!
  qq7790586
      12
  qq7790586  
     2020-12-22 09:56:56 +08:00
  @shenjiezhuang #10 内存条可以换吗?不是焊死的吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1304 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 23:39 · PVG 07:39 · LAX 15:39 · JFK 18:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.