V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
这是一个专门讨论 idea 的地方。

每个人的时间,资源是有限的,有的时候你或许能够想到很多 idea,但是由于现实的限制,却并不是所有的 idea 都能够成为现实。

那这个时候,不妨可以把那些 idea 分享出来,启发别人。
hywYYY
V2EX  ›  奇思妙想

闲着无聊,写了一个咕咕语翻译器

 •  1
   
 •   hywYYY · 293 天前 · 3099 次点击
  这是一个创建于 293 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  可以将文字转换成咕咕语,同时也可以转换回来。 不妨当成另类的加密 地址( http://106.14.123.83:4000/)

  32 条回复    2021-12-17 03:27:39 +08:00
  xption
      1
  xption  
     293 天前
  挺有意思
  我也想发明一个自己的语言了
  fengfuliu
      2
  fengfuliu  
     293 天前
  有点意思 这个转换原理是啥 看起来都是咕咕
  xption
      3
  xption  
     293 天前
  @fengfuliu 猜测是获取语言的 utf8 编码,然后转换成咕咕编码

  等楼主来解惑
  fengfuliu
      4
  fengfuliu  
     293 天前
  @fengfuliu 看了下 github 好像逻辑都在 index.ts 了
  wordx
      5
  wordx  
     293 天前 via Android
  哈哈哈试试跟着拼音声调读
  fangcan
      6
  fangcan  
     293 天前
  有点搞笑
  fangcan
      7
  fangcan  
     293 天前
  换成汪 就变成狗狗语
  drift666
      8
  drift666  
     293 天前
  @fengfuliu
  return Array.from(o).map(n => n.charCodeAt(0).toString(16)).map(n => Array.from(n).map(e => e !== "0" ? String.fromCharCode(parseInt("043E", 16)) + String.fromCharCode(parseInt("030" + e, 16)) + "古" : "咕").join("")).join(" ")

  太有创意了
  CloudnuY
      9
  CloudnuY  
     293 天前
  上次见到这样的编码还是 Brainf k/Ook!
  shakoon
      10
  shakoon  
     293 天前
  @Sunyanzi 大哥如果你某天想起来了你 V 站的密码看到了这个回复,请帮翻一下你十几年前做的一个文字加解密小工具,就是那个在猫扑 WC 广为流行的那个火星文翻译器,如果没记错,似乎还是带彩虹颜色的 html 。我收藏夹里都还有地址,mop.sunyanzi.cn/mosaic ,看到楼主的帖子我第一时间想到的就是你这个,然后发现果然已经下线了。很希望能重新见到这个怀旧的东西,谢谢。
  lucifer9
      11
  lucifer9  
     293 天前
  核心价值观编码是不是好些
  Dashy
      12
  Dashy  
     293 天前
  有点意思哈哈哈
  hywYYY
      13
  hywYYY  
  OP
     293 天前
  @fengfuliu 原理是用 unicode 编码转 16 进制
  hywYYY
      14
  hywYYY  
  OP
     293 天前
  @lucifer9 不懂
  AlohaV2
      15
  AlohaV2  
     293 天前
  @lucifer9 编码到单独的某个单词就不好了
  hywYYY
      16
  hywYYY  
  OP
     293 天前
  @fangcan 好想法,下次摸鱼实现
  hatw
      17
  hatw  
     292 天前
  о̇古о̂古о̅古о̋古 о̉古咕о̃古о̌古 о̅古о̅古о̄古о̊古
  chenyu8674
      18
  chenyu8674  
     292 天前
  о̅古о̉古о̂古о̊古 о̆古о̇古咕о̉古 о̆古о́古咕о̏古 о̆古咕о́古о̍古 о̄古о̎古ӧ古о̆古
  EscYezi
      19
  EscYezi  
     292 天前 via iPhone
  о̄古ӧ古 о̆古о̅古 о̆古о̌古 о̆古о̌古 о̆古о̏古 о̂古咕 о̅古о̇古 о̆古о̏古 о̇古о̂古 о̆古о̌古 о̆古о̄古 о̂古咕 о̂古о́古
  leaves7i
      20
  leaves7i  
     292 天前
  о̃古о̅古 о̄古о̌古 о̃古о̂古 о̆古о̂古 о̃古о̅古 о̇古咕 о̇古о̅古 о̇古о̇古 о̃古о̇古 о̃古о̇古 о̇古о̉古 о̆古о́古 о̃古о̅古 о̄古о̌古 о̆古о̉古 о̅古о̇古 о̃古о̆古 о̅古о̉古 о̄古о̋古 о̆古о̊古 о̃古о̅古 о̅古о̉古 о̆古о́古 о̆古о̌古 о̃古о̅古 о̄古о̌古 о̇古о̉古 о̃古о̉古 о̃古о̆古 о̄古о̉古 о̆古о̉古 о̄古о̎古 о̃古о̅古 о̆古о̏古 о̄古о̃古 о̅古о̇古 о̃古о̅古 о̃古о̄古 о̆古о̍古 о̃古о̅古 о̃古о̆古 о̄古о̋古 о̇古о̅古 о̇古о̊古 о̃古о̅古 о̇古咕 о̆古о̍古 о̃古о̆古 о̃古о̅古 о̇古о̂古 о̇古о̉古 о̇古о̂古 о̃古о̅古 о̇古咕 о̄古о̇古 о̇古咕 о̃古о̅古 о̆古о̂古 о̄古о̃古 о̃古ӧ古 о̃古о̅古 о̇古о̂古 о̄古о̏古 о̆古о̉古 о̃古о̅古 о̆古о́古 о̅古о̃古 о̃古о̃古 о̃古о̆古 о̄古о̉古 о̆古о̉古 о̄古о̎古 о̃古о̅古 о̆古о̏古 о̂古о̋古 о̅古о́古 о̃古о̄古 о̃古о̄古 о̄古о̃古 о̄古о̃古 о̃古о̅古 о̄古о̌古 о̂古о̋古 о̇古ӧ古 о̃古о̆古 о̆古о̂古 о̇古о́古 о̃古ӧ古 о̃古о̅古 о̆古о̏古 о̄古о̃古 о̇古о̆古 о̃古о̅古 о̇古咕 о̇古о̉古 о̄古о̌古 о̃古о̅古 о̆古о̏古 о̄古о̋古 о̄古о̊古 о̃古о̆古 о̄古о̊古 о̆古о̅古 о̅古о́古 о̃古о̅古 о̆古о́古 о̅古о̇古 о̆古о̉古 о̃古о̅古 о̅古о̊古 о̄古о̋古 о̅古о̃古 о̃古о̅古 о̅古о̉古 о̆古о̉古 о̄古ӧ古 о̃古о̅古 о̃古о̄古 о̅古о̃古 о̆古ӧ古 о̃古о̅古 о̃古о̇古 о̃古о̆古 о̄古о̆古 о̃古о̅古 о̃古о̇古 о̃古о̂古 о̇古о̇古 о̃古о̅古 о̅古о̊古 о̄古о̋古 о̅古о̃古 о̃古о̅古 о̇古о̂古 о̄古о̋古 о̅古о̊古 о̃古о̅古 о̇古о́古 о̄古о̋古 о̃古о́古 о̃古о̅古 о̃古о̅古 о̄古о̇古 о̆古о̆古 о̃古о̆古 о̄古о̋古 о̇古о̅古 о̇古о̊古 о̃古о̆古 о̄古о̉古 о̄古о̃古 о̃古о̂古 о̃古о̅古 о̅古о̉古 о̇古о̅古 о̆古о̄古 о̃古о̅古 о̇古о́古 о̄古о̋古 о̃古о́古 о̃古о̆古 о̄古о̊古 о̆古о̅古 о̅古о́古 о̃古о̅古 о̅古о̊古 о̄古о̃古 о̄古о̊古 о̃古о̆古 о̄古о̊古 о̆古о̅古 о̆古о̄古 о̃古о̅古 о̆古о́古 о̆古о̍古 о̄古о̇古

  //套娃
  koor
      21
  koor  
     292 天前
  @shakoon о̂古咕 о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̂古咕 о̄古о̏古о̆古咕 о̇古о̆古о̏古о̄古 о̆古о̃古о̊古о̅古 о̆古о̂古о̆古о̋古 о̄古о̎古о̍古о̆古 о̇古о̆古ӧ古о̄古 о̅古о̉古о̃古о̄古 о̅古咕о̌古о̏古 о̅古о̌古о̃古о́古 ӧ古咕о̏古о̍古 о̅古о̂古о̊古咕 о̅古о̂古о̃古咕 о̇古о̇古 о̇古ӧ古 о̅古о̅古о̆古о̆古
  FFFFourwood
      22
  FFFFourwood  
     292 天前
  о̅古о̅古о̆古о̆古 о̅古о̅古о̆古о̆古 о̅古о̅古о̆古о̆古 о̂古咕 о̂古咕 о̆古о̅古о̎古о̉古 о̄古о̎古咕о̊古 о̅古о̉古о̇古о̍古
  wtf12138
      23
  wtf12138  
     292 天前
  о̅古о̃古о̎古о̋古 о̇古о̂古о̃古ӧ古 о̇古о̂古о̃古ӧ古
  hywYYY
      24
  hywYYY  
  OP
     292 天前
  @leaves7i 莫非是磁链?
  ekikaizeng
      25
  ekikaizeng  
     292 天前
  @hywYYY #24 base64 -> 佛曰 自己看
  Dona1d
      26
  Dona1d  
     292 天前
  [牛啤]
  meetcx
      27
  meetcx  
     292 天前 via Android
  摩尔斯棺材盖不住了
  foxt8
      28
  foxt8  
     292 天前
  о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̅古о̄古о̌古ӧ古 о̏古о̏古咕о̌古 о̆古о̇古咕о̉古 ӧ古о̍古о̊古о̃古
  Y29tL2gwd2Fy
      29
  Y29tL2gwd2Fy  
     292 天前 via Android
  hywYYY
      30
  hywYYY  
  OP
     292 天前
  @Y29tL2gwd2Fy 一个字转 16 个字也太操了
  lilihangzhou
      31
  lilihangzhou  
     292 天前
  之前有个社会主义核心价值观编码,应该原理一样的吧
  codersherlock
      32
  codersherlock  
     291 天前 via iPhone
  ӧ古о̏古о̍古о̉古 о̉古ӧ古о̇古о̉古 о̇古о̆古о̎古о̎古 о̆古о̂古о́古о́古 о̇古о̃古ӧ古о̋古 о̅古о̉古о́古о̊古 о̉古о̌古о̇古о̌古 о̆古о̂古о̉古о̅古 о̄古о̎古ӧ古о̆古 о̏古о̏古咕о́古
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2112 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 09:20 · PVG 17:20 · LAX 02:20 · JFK 05:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.