V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
sixg0d
V2EX  ›  二手交易

送京东免运费券,全品 500-30

 •  
 •   sixg0d · 2016-07-02 12:50:33 +08:00 · 509 次点击
  这是一个创建于 2799 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  京东只能代下,不能送券(好像有些 v2er 还不了解) 需要的留下联系方式

  10 条回复    2016-07-04 23:15:34 +08:00
  z1yang
      1
  z1yang  
     2016-07-02 19:21:19 +08:00
  [email protected] 求一张运费券
  sixg0d
      2
  sixg0d  
  OP
     2016-07-02 19:43:02 +08:00
  @z1yang 已发送邮件
  xiangchen2011
      3
  xiangchen2011  
     2016-07-02 20:01:18 +08:00
  fancyswift#outlook.com 求一张免邮券,不胜感激
  sixg0d
      4
  sixg0d  
  OP
     2016-07-02 20:13:55 +08:00
  @xiangchen2011 刚给楼上下单了,没了
  czmecho
      5
  czmecho  
     2016-07-02 20:19:11 +08:00
  @xiangchen2011 我也可以送免邮券。
  发商品链接和收货信息到本 ID [AT] gmail.com

  也可送 500-30 和 300-15 的券。
  chanssl
      6
  chanssl  
     2016-07-02 20:51:35 +08:00
  chenpb[AT]gamil
  还有两张免邮券, 500-30 和 300-15 各一张,需要的发商品链接和收货信息到我邮箱,同时 at 我一下。货到付款订单,要求不拒收。
  vision4fun
      7
  vision4fun  
     2016-07-03 00:21:01 +08:00 via iPhone
  id[AT]gmail 免邮 1000-50 各一张 一样 @我一下 顺便告诉别人已经用掉了
  tane05
      8
  tane05  
     2016-07-03 11:00:14 +08:00
  jie.tane[AT]gmail 免邮 3 张 1000-50 一张 需要的邮件联系
  littlepig123
      9
  littlepig123  
     2016-07-04 23:14:51 +08:00
  @chanssl 还有免邮券吗
  littlepig123
      10
  littlepig123  
     2016-07-04 23:15:34 +08:00
  @vision4fun
  @tane05
  还有免邮券吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2706 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 03:00 · PVG 11:00 · LAX 19:00 · JFK 22:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.