V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cxshun
V2EX  ›  二手交易

130 顺丰包邮 出个 ducky 机械键盘

 •  
 •   cxshun · 2017-08-18 11:16:32 +08:00 · 915 次点击
  这是一个创建于 1819 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  这个用了有一段时间了,想换个另外一个用用,所以这个出了。

  就是这款:
  https://detail.tmall.com/item.htm?id=35768188953&spm=a1z09.2.0.0.2ed6e797j8TFNd&_u=i57cgqfab7d

  交易的话走咸鱼,
  https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.T0H1F9&id=557150964580

  PS:可以小刀哈。
  第 1 条附言  ·  2017-08-18 14:57:45 +08:00
  已 110 出给了 V 友,多谢各位支持
  6 条回复    2017-08-18 15:39:27 +08:00
  OKbexx
      1
  OKbexx  
     2017-08-18 12:01:54 +08:00 via Android
  广州 100 排队
  Jface
      2
  Jface  
     2017-08-18 12:59:07 +08:00 via Android
  出了吗
  dr3am
      3
  dr3am  
     2017-08-18 14:19:44 +08:00
  有意。楼主怎呢联系
  ymcisokay
      4
  ymcisokay  
     2017-08-18 14:43:32 +08:00
  出了么
  cxshun
      5
  cxshun  
  OP
     2017-08-18 14:57:19 +08:00
  @ymcisokay @dr3am @Jface @OKbexx
  不好意思,已经有 V 友要了
  gdrk
      6
  gdrk  
     2017-08-18 15:39:27 +08:00
  这么快。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1241 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 146ms · UTC 23:01 · PVG 07:01 · LAX 16:01 · JFK 19:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.