V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lgpqdwjh
V2EX  ›  二手交易

出一台闲置微单 | E-M10 MarkII-1442-EZ

 •  
 •   lgpqdwjh · 2017-10-20 09:23:30 +08:00 · 379 次点击
  这是一个创建于 1760 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  成色: 用过不到 10 次。

  价格: 2222.22

  奥林巴斯( OLYMPUS ) E-M10 MarkII-1442-EZ 微单电电动变焦套机 五轴防抖 内置 WiFi 电子快门 高速视频 黑色

  https://ws2.sinaimg.cn/large/006abTUTgy1fkog6ricl3j31kw0qntgu.jpg

  第 1 条附言  ·  2017-10-20 21:36:05 +08:00
  已通过咸鱼完成初步交易, 后续完成交易再补充该贴。
  第 2 条附言  ·  2017-10-24 09:42:19 +08:00
  已出
  11 条回复    2017-10-20 15:35:11 +08:00
  syp1437
      1
  syp1437  
     2017-10-20 09:41:57 +08:00
  难得有人出 M43 的机器,给个联系方式?正好想在去日本前升级下设备
  lgpqdwjh
      2
  lgpqdwjh  
  OP
     2017-10-20 09:43:02 +08:00
  @syp1437

  echo 'aXRjaGVueWk='|base64 -D
  lgpqdwjh
      3
  lgpqdwjh  
  OP
     2017-10-20 10:07:46 +08:00
  @syp1437 忘说是微信了 :)
  thincamel
      4
  thincamel  
     2017-10-20 10:07:59 +08:00
  排队
  syp1437
      5
  syp1437  
     2017-10-20 10:20:16 +08:00
  @lgpqdwjh 大学毕业就不写代码了,加我吧:Sun1437
  lgpqdwjh
      6
  lgpqdwjh  
  OP
     2017-10-20 10:23:41 +08:00
  已加
  lgpqdwjh
      7
  lgpqdwjh  
  OP
     2017-10-20 10:23:52 +08:00
  @syp1437 已加
  iawes
      8
  iawes  
     2017-10-20 10:59:58 +08:00
  都好着?
  iawes
      9
  iawes  
     2017-10-20 11:00:33 +08:00
  有意,请回复。
  lgpqdwjh
      10
  lgpqdwjh  
  OP
     2017-10-20 11:03:10 +08:00
  @iawes 都好着, 目前一楼优先 :)
  stayingwild
      11
  stayingwild  
     2017-10-20 15:35:11 +08:00
  排个队
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3326 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 04:47 · PVG 12:47 · LAX 21:47 · JFK 00:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.