V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tangzhehao
V2EX  ›  二手交易

出一个 Intel i7-4790K

 •  
 •   tangzhehao · 2017-12-22 19:57:36 +08:00 · 726 次点击
  这是一个创建于 1693 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  老机器因为坑爹的九州风神水冷漏液烧了主板,换了 7820x + 1080ti,老机器上原本的东西都陆陆续续拆下来卖掉了。

  CPU 是 Intel i7-4790K,性能到现在还算很劲爆,需要的话代价吧。
  11 条回复    2017-12-23 20:10:37 +08:00
  M48A1
      1
  M48A1  
     2017-12-22 20:27:49 +08:00 via iPhone
  排队等
  shellcmd
      2
  shellcmd  
     2017-12-23 00:19:51 +08:00 via Android
  前些日子看到好像有人出 1.7k
  freed
      3
  freed  
     2017-12-23 00:49:26 +08:00 via Android
  显卡是啥,最近打算撸个二手显卡。。
  mattx
      4
  mattx  
     2017-12-23 10:08:02 +08:00
  @shellcmd cpu 这么保值, 现在还 1.7k?
  shellcmd
      5
  shellcmd  
     2017-12-23 10:22:43 +08:00 via Android
  @mattx 京东一两个月前还偶尔有货,2499
  matou
      6
  matou  
     2017-12-23 10:56:59 +08:00
  关键词 水冷漏液。。
  mattx
      7
  mattx  
     2017-12-23 13:20:40 +08:00
  @shellcmd 好吧 确实很贵, 我之前买新的 6700k 散片才 2k1
  valkyrja
      8
  valkyrja  
     2017-12-23 14:52:50 +08:00 via Android
  6800k 京东盒装 1600,二手鱼随便收。。。
  tangzhehao
      9
  tangzhehao  
  OP
     2017-12-23 20:10:10 +08:00
  @freed 显卡刚卖掉了。
  tangzhehao
      10
  tangzhehao  
  OP
     2017-12-23 20:10:20 +08:00
  @mattx 1900 卖了。
  tangzhehao
      11
  tangzhehao  
  OP
     2017-12-23 20:10:37 +08:00
  @matou 对,别买九州风神了!!!气死我了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4273 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 06:29 · PVG 14:29 · LAX 23:29 · JFK 02:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.