V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

wujiayu
V2EX  ›  二手交易

试出小米运动蓝牙耳机 mini

 •  
 •   wujiayu · 2018-04-25 09:14:43 +08:00 · 575 次点击
  这是一个创建于 2227 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  耳机全新还没到

  目前官方价格 169.

  http://wx3.sinaimg.cn/mw690/0060lm7Tly1fqomvcsc1gj30u01hcqjx.jpg

  wujiayu
      1
  wujiayu  
  OP
     2018-04-25 09:21:43 +08:00
  不是按原价出 不知道什么价格合适
  M1991madong
      2
  M1991madong  
     2018-04-25 11:24:31 +08:00
  我要了 明盘吧 兄弟 留下联系方式
  M1991madong
      3
  M1991madong  
     2018-04-25 11:25:06 +08:00
  我的。。vx:MTQ2Njc3MDY1Mg==
  thkabc
      4
  thkabc  
     2018-04-25 16:32:49 +08:00
  打算多少出,一百以内我是可以接受滴嘿嘿
  wujiayu
      5
  wujiayu  
  OP
     2018-04-26 08:54:04 +08:00
  @thkabc 老哥您就别来捣乱了吧,咸鱼二手的都要 100 多
  Gatsby23
      6
  Gatsby23  
     2018-04-26 09:32:29 +08:00
  @wujiayu 您好,耳机还在么?
  wujiayu
      7
  wujiayu  
  OP
     2018-04-26 10:28:00 +08:00
  @Gatsby23 耳机还在
  wujiayu
      8
  wujiayu  
  OP
     2018-04-26 14:02:41 +08:00
  @Gatsby23 需要吗 140 给你?
  Gatsby23
      9
  Gatsby23  
     2018-04-26 21:35:48 +08:00
  @wujiayu 亲,谢谢了,淘宝现在 129。。。。
  wujiayu
      10
  wujiayu  
  OP
     2018-04-27 09:03:00 +08:00
  结贴。已出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   984 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 21:58 · PVG 05:58 · LAX 14:58 · JFK 17:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.