V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Bear13023
V2EX  ›  二手交易

出塞尔达、星之卡比、奥德赛打包 720

 •  
 •   Bear13023 · 2018-09-07 12:55:21 +08:00 · 606 次点击
  这是一个创建于 1853 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  暂时不想拆,打包出,包邮。

  都是春节后陆续入的。

  需要的留一个联系方式。
  11 条回复    2018-09-07 14:28:20 +08:00
  noBuy
      1
  noBuy  
     2018-09-07 13:18:35 +08:00
  坐标南京,700 包邮有意。微信(base64) eTE2NzIzMw==
  chengxiao
      2
  chengxiao  
     2018-09-07 13:18:45 +08:00
  楼主考虑单卖的话 预订个塞尔达
  ly1094547916
      3
  ly1094547916  
     2018-09-07 13:33:37 +08:00
  坐标深圳,不啰嗦,720 ,微信 bDEwOTQ1NDc5MTY=
  ly1094547916
      4
  ly1094547916  
     2018-09-07 13:37:59 +08:00
  刚买二手 switch 没有游戏,这三个游戏都是我想玩的
  LegionGuo
      5
  LegionGuo  
     2018-09-07 13:45:37 +08:00
  @chengxiao 我有个挺新的塞尔达 插进去通关了拔出来就放那了 6 月买的 你要么
  chengxiao
      6
  chengxiao  
     2018-09-07 13:48:12 +08:00
  @LegionGuo 要的
  Bear13023
      7
  Bear13023  
  OP
     2018-09-07 13:52:57 +08:00   ❤️ 1
  @ly1094547916 抱歉,第一个朋友刚才先加他微信答应卖他了,如果可以的话可能需要排队下。
  noBuy
      8
  noBuy  
     2018-09-07 14:17:43 +08:00
  @ly1094547916 让位给你~你比我更需要!
  LegionGuo
      9
  LegionGuo  
     2018-09-07 14:20:55 +08:00
  @chengxiao 我不知道啥价格合适。。。
  ly1094547916
      10
  ly1094547916  
     2018-09-07 14:21:27 +08:00
  @noBuy 楼主跟我说了,多谢了老哥
  LegionGuo
      11
  LegionGuo  
     2018-09-07 14:28:20 +08:00
  @chengxiao 微信 SGVuZ181MjMx 说吧
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2244 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 03:16 · PVG 11:16 · LAX 20:16 · JFK 23:16
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.