V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
jun0205
V2EX  ›  二手交易

试出个域名17N7.com

 •  
 •   jun0205 · 2012-09-27 16:34:56 +08:00 · 1270 次点击
  这是一个创建于 3659 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近注册的17N7.com
  感觉用不到,看是否有人需要。
  价格合适就出了,直接godaddy转移。
  11 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  twm
      1
  twm  
     2012-09-27 17:04:35 +08:00
  lz还是砸在手里算了,真的。
  d5d
      2
  d5d  
     2012-09-27 17:17:10 +08:00
  四杂,看不到有什么意义。
  stackpop
      3
  stackpop  
     2012-09-27 17:28:35 +08:00
  可以做游戏站。
  jun0205
      4
  jun0205  
  OP
     2012-09-27 20:01:11 +08:00
  @twm
  @d5d
  @stackpop
  没人要就只能放着了。
  ming
      5
  ming  
     2012-09-27 20:52:36 +08:00
  这个域名有什么特殊含义?
  heidour
      6
  heidour  
     2012-09-27 21:09:52 +08:00
  要吃你吃,
  反正我不吃。
  jun0205
      7
  jun0205  
  OP
     2012-09-27 21:32:41 +08:00
  @ming 的含义也可以
  @heidour 一起Nexus 7

  自己也没想到更好的
  foru17
      8
  foru17  
     2012-09-27 23:15:00 +08:00
  foru17
      9
  foru17  
     2012-09-27 23:15:39 +08:00
  好吧,顺手打错了 http://this.is26.com 26号工作室
  id80108900
      10
  id80108900  
     2012-09-29 15:14:44 +08:00
  sunZZ.com
  winCF.com
  成本价转让
  要的联系
  1dian01
      11
  1dian01  
     2013-05-05 23:23:16 +08:00
  @jun0205 有个网站开发的项目,不知道是否有空帮忙一下 http://www.v2ex.com/t/67755#reply8
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1949 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 10:52 · PVG 18:52 · LAX 03:52 · JFK 06:52
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.