V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Vekes
V2EX  ›  二手交易

迫于花呗 出二手西数 my book 8t

 •  
 •   Vekes · 2019-08-07 13:26:08 +08:00 · 754 次点击
  这是一个创建于 1723 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  19 年 5 月购于亚马逊海外购: https://www.amazon.cn/gp/product/B01LQQHLGC?psc=1
  箱说全,9 成新,外壳划痕略多,没拆过,慢扫全绿,通电 482 小时,139 次
  hd tune: https://imgur.com/a/5HUaXZf
  慢扫: https://imgur.com/a/sSAlLnK
  cdi: https://imgur.com/SHfPXr9
  全家: https://imgur.com/a/t7n0g6J
  打算只出江浙沪,包顺丰保价,价格的话暂定 920,v 友联系改价
  闲鱼链接 :我在闲鱼发布了 [西数 my book 8t ] 复制这条消息¥ o1unY8km9KQ ¥后打开闲鱼
  4 条回复    2019-08-07 14:31:27 +08:00
  andyhuai
      1
  andyhuai  
     2019-08-07 13:40:40 +08:00
  氦气盘么?
  Vekes
      2
  Vekes  
  OP
     2019-08-07 13:46:58 +08:00
  @andyhuai 型号是 80EZAZ,没拆过盘,看同期购买的拆盘帖子,应该是氦气盘 帖子链接 https://post.smzdm.com/p/aoo624p6/
  Vekes
      3
  Vekes  
  OP
     2019-08-07 13:50:35 +08:00
  补个完整 cdi: https://imgur.com/a/71MSDLA
  Vekes
      4
  Vekes  
  OP
     2019-08-07 14:31:27 +08:00 via Android
  已出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3291 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 12:19 · PVG 20:19 · LAX 05:19 · JFK 08:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.