V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
livc
V2EX  ›  优惠信息

做了一个专门发布科技服务(Netflix Spotify 等)合租组队的平台

 •  1
   
 •   livc · 2019-10-07 22:15:16 +08:00 · 8210 次点击
  这是一个创建于 1263 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  天天合租 https://tthezu.com

  可以在对应的分类发帖,车满后关闭主题。
  第 1 条附言  ·  2019-10-08 00:18:30 +08:00
  被哪个黑客大哥盯上了吗....求不要 spam 了:(
  第 2 条附言  ·  2019-10-08 00:54:37 +08:00
  一直被 spam,暂时邀请制,可以留言邮箱给我我来邀请注册。
  第 3 条附言  ·  2019-10-08 13:27:10 +08:00
  恢复注册了,欢迎来开车
  12 条回复    2019-11-17 00:30:28 +08:00
  kevin0318
      1
  kevin0318  
     2019-10-08 00:43:30 +08:00 via Android
  ph,wtf😂,我喜欢
  chinesestudio
      2
  chinesestudio  
     2019-10-08 00:47:58 +08:00 via Android
  Discourse 好评
  来我的站点看看 https://forums.taosky.com
  Laynooor
      3
  Laynooor  
     2019-10-08 06:17:13 +08:00 via Android
  ckcardylb
      4
  ckcardylb  
     2019-10-08 08:01:32 +08:00
  服务器有需要吗?
  Tink
      5
  Tink  
     2019-10-08 08:42:25 +08:00
  我记得有个 kaiche.co
  lddsb
      6
  lddsb  
     2019-10-08 09:14:27 +08:00
  @Tink kaiche.co 现在已经改成 daixiahu.co
  livc
      7
  livc  
  OP
     2019-10-08 13:27:32 +08:00
  @ckcardylb #4 什么服务?


  恢复注册了,欢迎来开车
  ricardowoo
      8
  ricardowoo  
     2019-10-08 14:31:13 +08:00
  ph 过份了😂
  livc
      9
  livc  
  OP
     2019-10-09 22:45:43 +08:00
  @ricardowoo #8 真有人合租 ph 的。
  ckcardylb
      10
  ckcardylb  
     2019-10-10 18:13:43 +08:00
  @livc 你们平台需要网络服务器吗?
  Antidictator
      11
  Antidictator  
     2019-10-14 13:04:59 +08:00 via iPhone
  喂,👮叔叔吗这里有大佬开车?什么?大佬带我上车?好的,没事了,刚刚打错电话了
  chenjian026
      12
  chenjian026  
     2019-11-17 00:30:28 +08:00
  可以加个 vps
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4154 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 09:38 · PVG 17:38 · LAX 02:38 · JFK 05:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.