V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
vevlins
V2EX  ›  TypeScript

ts 解构中可以定义类型吗?

 •  
 •   vevlins · 355 天前 · 1353 次点击
  这是一个创建于 355 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  比方:

  interface Person{
  name: string
  }
  
  const { p,pp } = {
  	p: {name: "pony"},
    pp: 1111111,
  };
  

  可以单独给 p 定义类型吗?还是只能对整个{p,pp}定义类型

  3 条回复    2021-04-16 16:20:49 +08:00
  rexchen94
      1
  rexchen94  
     355 天前
  const { p,pp } : {p:Person,pp:number} = {
  p: {name: "pony"},
  pp: 1111111,
  };
  LongMaoz
      2
  LongMaoz  
     355 天前
  楼上正解
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1147 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 20:12 · PVG 04:12 · LAX 12:12 · JFK 15:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.