V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Unitent
V2EX  ›  iCloud

在 iCloud 建了一个共享相册 可以分享美景 ,美食等等

 •  
 •   Unitent · 204 天前 · 9313 次点击
  这是一个创建于 204 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://www.icloud.com.cn/sharedalbum/zh-cn/#B0DGWZuqDu5UORK 给我能邀请你的 邮箱或号码:Base64 或名文形式都可

  第 1 条附言  ·  203 天前
  31 楼以上的都已邀请
  第 2 条附言  ·  203 天前
  31 楼以上的都已邀请
  第 3 条附言  ·  203 天前
  31 楼以上的都已邀请
  第 4 条附言  ·  203 天前
  建议将上方链接加入收藏夹,电脑浏览效果更佳!
  第 5 条附言  ·  203 天前
  没有收到通知的要把 iCloud——》相册中的共享相册打开
  第 6 条附言  ·  203 天前
  不要随意更改共享相册的设置谢谢大家 不然何为共享
  第 7 条附言  ·  203 天前
  55 楼以上的都邀请了
  第 8 条附言  ·  203 天前
  140 楼以上的都邀请了 ,如果没有收邀请可能是因为延迟 也可能是你都 iCloud 共享相册没有打开
  第 9 条附言  ·  203 天前
  194 以上均已邀请 可能会有延迟
  第 10 条附言  ·  203 天前
  截止北京时间 13.53 分 236 楼之上的均匀记录在邀请名单
  316 条回复    2021-09-27 15:45:48 +08:00
  1  2  3  4  
  zhaidoudou123
      1
  zhaidoudou123   204 天前   ❤️ 9
  我有预感以后会变成开车相册)
  EasonC
      2
  EasonC   204 天前 via iPhone
  加入后任何人都能分享吗?这个有总空间限制没?
  Sk8erBoi
      3
  Sk8erBoi   204 天前
  Sk8erBoi
      4
  Sk8erBoi   204 天前
  我觉得编码后回复也没什么用
  troilus
      5
  troilus   204 天前
  d2FuZ2xpY3R1QGZveG1haWwuY29t
  sym38324
      6
  sym38324   204 天前
  MTAzMTM0NjYyOUBxcS5jb20=
  pigcandance
      7
  pigcandance   204 天前
  NDU0ODQ5NTI1QHFxLmNvbQ==
  wangyanchen126
      8
  wangyanchen126   204 天前
  a2VpdGgud2FuZ0BPdXRsb29rLmNvbQ==
  geniusmyn
      9
  geniusmyn   204 天前
  MTQyNDIzMDU5MEBxcS5jb20=
  sutking
      10
  sutking   204 天前 via iPhone
  c3V0a2luZ0BpY2xvdWQuY29t
  xiaoweiuknow
      11
  xiaoweiuknow   204 天前
  NjI1NTI2ODIxQHFxLmNvbQo=
  whitefox027
      12
  whitefox027   204 天前
  imKiva
      13
  imKiva   204 天前
  aW1raXZhQGljbG91ZC5jb20K
  谢谢啦
  feller
      14
  feller   204 天前
  wilsonxu
      15
  wilsonxu   204 天前
  d2lsc29ueHUxOTk3QGdtYWlsLmNvbQ==
  JJstyle
      16
  JJstyle   204 天前
  c2luZ3ZpeUBnbWFpbC5jb20=
  wy315700
      17
  wy315700   204 天前
  d3kzMTU3MDBAZ21haWwuY29t
  mrweiwei
      18
  mrweiwei   204 天前
  MTM2ODAzMzAzNkBxcS5jb20=
  v2Mark
      19
  v2Mark   204 天前
  QW1hemluZ19XZWNoYXQ=
  amundsen
      20
  amundsen   204 天前
  MjYwOTUxNzQyQHFxLmNvbQ==
  zvcs
      21
  zvcs   204 天前 via iPhone
  [email protected]

  请邀请下。谢谢
  nicetoomeetyou
      22
  nicetoomeetyou   204 天前
  c2hpc2h1b2Nvb2xAMTI2LmNvbQ==
  ariza
      23
  ariza   204 天前
  nicetoomeetyou
      24
  nicetoomeetyou   204 天前
  @zhaidoudou123 点开后就想到这个,个人自拍哈哈哈。
  screen
      25
  screen   204 天前 via iPhone
  GhostTc
      26
  GhostTc   204 天前
  bGVzbGllaGFvQG91dGxvb2suY29t
  MrKrabs
      27
  MrKrabs   203 天前
  a29qaXJvdWh0Y0BnbWFpbC5jb20=
  wangshichang
      28
  wangshichang   203 天前
  d2FuZ2RhY2hhbmdjaGFuZ0AxNjMuY29t
  Rocinante
      29
  Rocinante   203 天前
  d2VpaG5hY2h0c2JvZ2VuQGdtYWlsLmNvbQ==
  gosick
      30
  gosick   203 天前 via iPhone
  @screen 这个邮箱厉害了
  jeffpan
      31
  jeffpan   203 天前
  amVmZnBhbnZpcEBpY2xvdWQuY29t
  Unitent
      32
  Unitent   203 天前
  @Sk8erBoi 已邀请
  Unitent
      33
  Unitent   203 天前
  @zhaidoudou123 并不会吧
  Unitent
      34
  Unitent   203 天前
  @EasonC 5000g
  Unitent
      35
  Unitent   203 天前
  @troilus 已邀
  Unitent
      36
  Unitent   203 天前
  @sym38324 已邀
  Unitent
      37
  Unitent   203 天前
  @pigcandance 已邀
  Unitent
      38
  Unitent   203 天前
  nmecury
      39
  nmecury   203 天前
  bWVuZ3lhbmduaXVAb3V0bG9vay5jb20=
  jintaoxx
      40
  jintaoxx   203 天前
  MzA0ODg2MjQwQHFxLmNvbQ==
  AA5DE3F034ACCB9E
      41
  AA5DE3F034ACCB9E   203 天前
  ZmFpdGhicm9AMTYzLmNvbQ== 谢谢楼主~
  pauseme
      42
  pauseme   203 天前 via iPhone
  bGluY2h1aGFuZ0BvdXRsb29rLmNvbQ==
  ccclll777
      43
  ccclll777   203 天前
  OTQ1ODYwODgyQHFxLmNvbQ==
  q1angch0u
      44
  q1angch0u   203 天前
  外滩真美啊……
  kidcracker1
      45
  kidcracker1   203 天前
  NDE3NDE0NTg1QHFxLmNvbQ==
  asionbo
      46
  asionbo   203 天前
  YXNpb25ib0BpY2xvdWQuY29t
  albertter
      47
  albertter   203 天前
  YWxiZXJ0dGVyQHFxLmNvbQ==
  AmiKara
      48
  AmiKara   203 天前
  NTE2ODk3NTI4QHFxLmNvbQ==
  yj444
      49
  yj444   203 天前
  cXExMjMwNzhAc2luYS5jb20K

  谢啦
  7ucifer
      50
  7ucifer   203 天前
  cHBhbmc1MjJAZ21haWwuY29t
  谢谢 :)
  sprzwty
      51
  sprzwty   203 天前
  U3Byend0eUBnbWFpbC5jb20NCg==

  多谢!!!
  iyour
      52
  iyour   203 天前
  NzE5NjI3MzAzQHFxLmNvbQ==
  fwz233
      53
  fwz233   203 天前 via iPhone
  MTA0MTg3MTAzOEBxcS5jb20=
  Rab
      54
  Rab   203 天前
  Why?
  guyeu
      55
  guyeu   203 天前
  aDEwMjMyNjMyMDRAZ21haWwuY29t
  Unitent
      56
  Unitent   203 天前
  @Rab 什么?
  sikonglinfeng121
      57
  sikonglinfeng121   203 天前
  c2tsZjEyMTg2NTIxOTBAZ21haWwuY29t
  jintaoxx
      58
  jintaoxx   203 天前
  MzA0ODg2MjQwQHFxLmNvbQ==
  没有收到- - ,开了共享了,楼主再试一下,谢谢~
  Unitent
      59
  Unitent   203 天前
  @jintaoxx 已邀请 如果还是没有收到那似乎就没有办法了 毕竟现在有一半人都没有进来
  suxiaotian
      60
  suxiaotian   203 天前 via iPhone
  c3V4aWFvemhhbkBpY2xvdWQuY29t
  7ucifer
      61
  7ucifer   203 天前
  lz 我也没有收到 可以再邀我一下嘛 谢谢
  cHBhbmc1MjJAZ21haWwuY29t
  Unitent
      62
  Unitent   203 天前
  @7ucifer 已经再次邀请了
  Unitent
      63
  Unitent   203 天前
  @suxiaotian 已邀请
  xiaolang
      64
  xiaolang   203 天前
  dzFmMUBpY2xvdWQuY29t

  多谢
  BDGS
      65
  BDGS   203 天前
  NTM0MDYyNzI2QHFxLmNvbQ==
  zhlssg
      66
  zhlssg   203 天前
  NzkxMTU2MDcyQHFxLmNvbQ== (plz)
  Merc
      67
  Merc   203 天前 via iPhone
  cherrypi
      68
  cherrypi   203 天前
  cHJvc3NoQGZveG1haWwuY29t
  多谢了。
  Hryg
      69
  Hryg   203 天前
  aGVuZ3J1aTAwMEAxNjMuY29t

  谢谢
  andrewhouzju
      70
  andrewhouzju   203 天前
  YW5kcmV3emp1QGljbG91ZC5jb20=
  Liam1997
      71
  Liam1997   203 天前
  MTg4NTI5MzIzOTU=
  感谢
  Gimhoy
      72
  Gimhoy   203 天前
  Z2ltaG95QGljbG91ZC5jb20=
  pems002
      73
  pems002   203 天前 via iPhone
  MTkyMDI3MDE3MkBxcS5jb20=
  谢谢
  Fengyesuixiang
      74
  Fengyesuixiang   203 天前
  ZmVuZ3llc3VpeGlhbmdAZ21haWwuY29t
  dongchangzhang
      75
  dongchangzhang   203 天前
  dmhkc2loLmFwcGxlQG91dGxvb2suY29tCg==
  谢谢~
  ruooooooli
      76
  ruooooooli   203 天前
  emhhbmd0aWFucWkyMDE1Cg==

  谢谢
  ruooooooli
      77
  ruooooooli   203 天前
  @ruooooooli 尴尬,发成微信号了,这个是 Apple ID:aUBydW9saXMubWUK
  dilrvvr
      78
  dilrvvr   203 天前 via iPhone
  amtheWIxMjNjb29sQGdtYWlsLmNvbQ==
  hsir
      79
  hsir   203 天前
  aC5zdHVAbXNuLmNvbQ==

  Thanks
  Lin0936
      80
  Lin0936   203 天前 via Android
  valorChang
      81
  valorChang   203 天前
  NDQ4MTE2MjE5QHFxLmNvbQ==
  cyjie910122
      82
  cyjie910122   203 天前
  Y3lqaWU5MTAxMjJAZ21haWwuY29t
  missqso
      83
  missqso   203 天前
  Z3JheWtAcXEuY29t
  christin
      84
  christin   203 天前 via iPhone
  NjM0NDIxMzM1QHFxLmNvbQ==
  smallyu
      85
  smallyu   203 天前
  d2FuZ3l1ZGV2QHFxLmNvbQ==
  wangyanchen126
      86
  wangyanchen126   203 天前
  楼主能不能再建一个表情包共享相册,正好一次性就共享了
  catvoo
      87
  catvoo   203 天前 via iPhone
  Z29uZ2p1bm1pbnZpcEBnbWFpbC5jb20=
  ldiauitmn
      88
  ldiauitmn   203 天前
  MTM1NzUzODY2NzA=
  toaruScar
      89
  toaruScar   203 天前
  “任何一个共享相簿的所有贡献者最多可共享的照片和视频总数:5000”
  5000 张之后再建一个相册?
  https://support.apple.com/zh-cn/HT202299
  NickYUyu
      90
  NickYUyu   203 天前
  freefishmaan
      91
  freefishmaan   203 天前 via iPhone
  Y2hhb3NyYWRpb3NAaWNsb3VkLmNvbQ==

  THANKS
  lingyi95
      92
  lingyi95   203 天前 via iPhone
  A3m0n
      93
  A3m0n   203 天前
  Ym90OTYwNTI4QGdtYWlsLmNvbQ==
  vaccer
      94
  vaccer   203 天前 via iPhone
  eWluZ3ppcWlhbmppbkBpY2xvdWQuY29t
  septing
      95
  septing   203 天前
  bGVldGluZy5uby4xQGdtYWlsLmNvbQ==
  kingbin
      96
  kingbin   203 天前 via iPhone
  d2FuZ3lpbmdiaW44OEBpY2xvdWQuY29t
  paushen
      97
  paushen   203 天前 via iPhone
  hanksun
      98
  hanksun   203 天前 via iPhone
  aGFua3N1dW5AaWNsb3VkLmNvbQ==
  cgscmm
      99
  cgscmm   203 天前
  NDYwNDM5MDY4QHFxLmNvbQ== 谢谢
  cjt925
      100
  cjt925   203 天前
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3319 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 10:13 · PVG 18:13 · LAX 03:13 · JFK 06:13
  ♥ Do have faith in what you're doing.