V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jsjcjsjc
V2EX  ›  Xbox One

国行 xbox 怎么下载中文版的黑暗之魂 3?以前账号再外网买的..

 •  
 •   jsjcjsjc · 159 天前 · 526 次点击
  这是一个创建于 159 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  国行 xbox 怎么下载中文版的黑暗之魂 3?以前账号再外网买的..

  以前账号在外网买的游戏,国行中还是可以看到黑暗之魂在我的账号的,但是下载下来是英文的..

  求下载中文的办法

  感谢

  6 条回复    2021-08-11 19:34:50 +08:00
  asionbo
      1
  asionbo  
     159 天前   ❤️ 1
  一般港区有中文,切换到港区下载试试
  JensenQian
      2
  JensenQian  
     159 天前 via Android   ❤️ 1
  https://www.v2ex.com/t/733946
  参考这个 2077 设置,你去港服下就可以了
  国行的话你没解锁的先解锁出国了
  jsjcjsjc
      3
  jsjcjsjc  
  OP
     158 天前
  @JensenQian 老哥,现在国行不能解锁了吧
  jsjcjsjc
      4
  jsjcjsjc  
  OP
     158 天前
  @asionbo 现在是国行啊...貌似不能切把
  JensenQian
      5
  JensenQian  
     158 天前   ❤️ 1
  @jsjcjsjc #3 可以解锁了,之前有段时间不行
  不过 xsx 上市之后又可以了
  [IMG] [/IMG]
  jsjcjsjc
      6
  jsjcjsjc  
  OP
     157 天前
  @JensenQian 太感谢了,哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2320 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 10:27 · PVG 18:27 · LAX 02:27 · JFK 05:27
  ♥ Do have faith in what you're doing.