V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

dong1313131313
V2EX  ›  二手交易

准备 20 号续费 88vip,提前出会员权益

 •  
 •   dong1313131313 · 2022-01-19 15:35:22 +08:00 · 612 次点击
  这是一个创建于 859 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  1. 网易云年卡 45
  2. 优酷年卡 25
  3. 饿了么年卡 30

  phone/wx:MTg2OTg3NDQwMTM=
  备注 v2
  adsltsee94
      1
  adsltsee94  
     2022-01-19 15:58:55 +08:00
  预订优酷年卡
  dong1313131313
      2
  dong1313131313  
  OP
     2022-01-19 16:10:09 +08:00
  @adsltsee94 优酷已出给 v 友了
  dong1313131313
      3
  dong1313131313  
  OP
     2022-01-19 18:05:06 +08:00
  网易云已出
  shuling
      4
  shuling  
     2022-01-20 09:41:35 +08:00
  预定饿了吗
  dong1313131313
      5
  dong1313131313  
  OP
     2022-01-20 10:10:50 +08:00
  @shuling 全部出完 谢谢
  LiFExxl
      6
  LiFExxl  
     2022-01-20 11:17:11 +08:00 via iPhone
  @shuling 借楼出优酷饿了吗 QU0wNF8wMA==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5720 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 01:55 · PVG 09:55 · LAX 18:55 · JFK 21:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.