V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
justin2018
V2EX  ›  问与答

想去一年四季都暖和的城市上班

 •  
 •   justin2018 · 139 天前 · 1489 次点击
  这是一个创建于 139 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  以前 以为自己不怕冷

  经历了这几年的冬天 发现 只要是低于 10 度 就感觉冷🥶


  今年过完年想去一个四季都暖和的城市工作 温度 15 度以上就可以了~

  老铁们有推荐的嘛~~~

  18 条回复    2023-01-15 11:17:32 +08:00
  testver
      1
  testver  
     139 天前
  新加坡
  ixixi
      2
  ixixi  
     139 天前 via Android
  15 度还是冷,有暖气就好了
  CCIP
      3
  CCIP  
     139 天前
  新加坡
  迪拜
  佛罗里达
  Verx0
      4
  Verx0  
     139 天前 via Android
  深圳
  MeteorVIP
      5
  MeteorVIP  
     139 天前 via iPhone
  南宁
  zshstc
      6
  zshstc  
     139 天前 via iPhone
  欢迎来坡
  wangkun025
      7
  wangkun025  
     139 天前
  坎帕拉
  em70
      8
  em70  
     139 天前
  北方有暖气,冬天没那么难过
  Leviathann
      9
  Leviathann  
     139 天前
  清迈
  Jamari
      10
  Jamari  
     139 天前
  赞比亚
  111qqz
      11
  111qqz  
     139 天前 via Android
  新加坡
  去年冬天在深圳冻得不行,也是想去个暖和的地方,差一点点就跑去新加坡了
  abbyu
      12
  abbyu  
     139 天前
  加州
  james2013
      13
  james2013  
     139 天前 via Android
  深圳 广州
  低于 15 度的天气算比较少的了
  spicy777
      14
  spicy777  
     139 天前 via iPhone
  就深圳,来了深圳我就没穿过秋裤
  BigShot404
      15
  BigShot404  
     139 天前
  曼谷
  chotow
      16
  chotow  
     139 天前 via iPhone
  南方温度高点,但是每年回南天想哭 🥹
  socary
      17
  socary  
     139 天前 via iPhone
  云南啊,天天大太阳, 就是早晚冷,白天热
  512357301
      18
  512357301  
     139 天前 via Android
  抬个杠哈,你可能不是怕冷而是太瘦了,或者神经末梢温度太低了(手指、脚趾),增肥、增肌,增加新陈代谢,北京也能待的很舒服。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2582 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 07:19 · PVG 15:19 · LAX 00:19 · JFK 03:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.