V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Lentin
V2EX  ›  优惠信息

京东自营手机优惠卷满 5000 减 500

 •  
 •   Lentin · 2016-11-11 10:53:36 +08:00 · 2193 次点击
  这是一个创建于 2272 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2016-11-11 16:39:10 +08:00
  ixiaozhi
      1
  ixiaozhi  
     2016-11-11 11:15:54 +08:00
  错别字,券 非 卷,其他的就没什么了
  SourceMan
      2
  SourceMan  
     2016-11-11 11:16:37 +08:00
  quan
  laxapple
      3
  laxapple  
     2016-11-11 11:27:20 +08:00
  还有截图卷面不整洁,其他真没什么了
  windygoose
      4
  windygoose  
     2016-11-11 11:31:33 +08:00
  京东渠道买的天才吧不能修不能换了
  wangtong868
      5
  wangtong868  
     2016-11-11 11:33:56 +08:00
  @windygoose 有票就行吧,而且是固定几个症状
  Lentin
      6
  Lentin  
  OP
     2016-11-11 11:48:38 +08:00
  @laxapple
  @SourceMan
  @ixiaozhi
  好的我会注意的
  tscat
      7
  tscat  
     2016-11-11 11:52:39 +08:00
  为什么我没有。。
  nfroot
      8
  nfroot  
     2016-11-11 11:53:58 +08:00
  @ixiaozhi 哈哈哈 以前我也是用卷 用了很久才注意到错了
  cxe2v
      9
  cxe2v  
     2016-11-11 11:54:25 +08:00
  国美直接 4888 了
  kingddc314
      10
  kingddc314  
     2016-11-11 12:11:53 +08:00
  7,32g 只要 4688 ,啊啊啊啊
  horizon
      11
  horizon  
     2016-11-11 15:07:12 +08:00
  真的便宜,但是我还是买不起。
  tianlang1989
      12
  tianlang1989  
     2016-11-11 16:39:10 +08:00
  确实便宜,然而 6s 感觉还能再战两年
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3791 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 06:10 · PVG 14:10 · LAX 22:10 · JFK 01:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.