V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sun1993
V2EX  ›  上海

[牢骚] 某互联网中厂,年底又要大裁员了

 •  
 •   sun1993 · 74 天前 · 3202 次点击
  这是一个创建于 74 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这次据说比例在 15%以上,我预想过自己是否会被裁,如果被裁掉,以我从来不看八股文的水平是否能再找到工作,如果找不到,该如何还房贷(唉。。)

  ymz
      1
  ymz  
     74 天前
  哪个公司
  linghutf
      2
  linghutf  
     74 天前
  360 ?还是开水团
  pengpengpeng
      3
  pengpengpeng  
     74 天前
  @linghutf 开水团是大厂了
  yifangtongxing28
      4
  yifangtongxing28  
     74 天前
  八股文落伍了,现在上来就是三道 leetcode
  lessMonologue
      5
  lessMonologue  
     74 天前
  上海,难道是 bilibili ?
  fareware
      6
  fareware  
     73 天前
  小红书 携程 b 站?
  alexnone
      7
  alexnone  
     73 天前
  感觉是 b 站
  Liam1997
      8
  Liam1997  
     73 天前
  得物、小红书、bilibili ?
  dko
      9
  dko  
     73 天前
  LZ 住杨浦,并且在这个公司 6 年了,那么 B 站没跑了。
  q474818917
      10
  q474818917  
     73 天前
  op 在 B 站
  linbenyi
      11
  linbenyi  
     58 天前
  今天传出来规模还挺大的。
  zhzy0077
      12
  zhzy0077  
     56 天前
  我们组(微软)这几天在招人 楼主如果感兴趣的话感兴趣要试试吗
  wx: emh6eV8wMDc3
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2019 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 10:58 · PVG 18:58 · LAX 02:58 · JFK 05:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.